Tarieven

Eco pakketten

Alle Eco lespakketten bevatten:

  • iTheorie (online)
  • CBR theorie examen
  • CBR tussentijdse toets
  • CBR praktijk examen
  • Gratis anti-slip-training*
Eco-A 20 uur € 1195,-
Eco-B 30 uur € 1565,-
Eco-C 40 uur € 1915,-
Eco-D 50 uur € 2295,-

Anti-sliptraining vindt plaats na het behalen van het rijbewijs, hierdoor ontstaat een reëel verkeersbeeld.

Eco-A 20 uur € 1195,-

Ben je een snelle leerling, of heb je elders al minimaal 10 rijlessen gehad. Blijkt het dan na de Intakeles dat jij geen volledige lescylus nodig hebt om het autorijden onder de knie te krijgen, is het Eco-A pakket voor jou een goede keus. In 20 lessen zullen alle onderwerpen van het rijden de revue passeren en zul je voorbereid worden op je CBR praktijk examen.

Bij Eco Wheels Rij-instructie is 20 uur lessen ook echt 20 uur lessen. De begeleiding van en naar het CBR is daar-om al in de prijs inbegrepen. Ook zul je thuis opgehaald worden en daar zal ook je les weer eindigen.

Na het behalen van je rijbewijs wordt je uitgenodigd om deel te nemen aan een anti-slip training. Doordat je net je rijbewijs hebt gehaald, is de kans groot dat je onder gladde omstandig-heden voor verrassingen komt te staan. Hier proberen we je Uiteraard zo goed mogelijk mee om te leren gaan. Natuurlijk zijn je familie en vrienden van harte welkom om deze dag mee te maken. Wanneer ze ook deel willen nemen aan de training, kunnen zij dit kenbaar maken bij ons. En wij proberen dit dan mogelijk te maken.

Eco-B 30 uur € 1565,-

Ben je een snelle leerling, of heb je elders al een keer een paar rijlessen gehad. Blijkt het dan na de Intakeles dat jij geen volledige lescylus nodig hebt om het autorijden onder de knie te krijgen, is het Eco-B pakket voor jou een goede keus. In 30 lessen zullen alle onderwerpen van het rijden de revue passeren en zul je voorbereid worden op je CBR praktijk examen.

Bij Eco Wheels Rij-instructie is 30 uur lessen ook echt 30 uur lessen. De be-geleiding van en naar het CBR is daarom al in de prijs inbegrepen. Ook zul je thuis opgehaald worden en daar zal ook je les weer eindigen.

Na het behalen van je rijbewijs wordt je uitgenodigd om deel te nemen aan een anti-slip training. Doordat je net je rijbewijs hebt gehaald, is de kans groot dat je onder gladde omstandigheden voor verrassingen komt te staan. Hier proberen we je Uiteraard zo goed mogelijk mee om te leren gaan. Natuurlijk zijn je familie en vrienden van harte welkom om deze dag mee te maken. Wanneer ze ook deel willen nemen aan de training, kunnen zij dit kenbaar maken bij ons. En wij proberen dit dan mogelijk te maken.

Eco-C 40 uur € 1915,-

Wanneer de instructeur na een intake-les meent dat jij een volledige lescylus nodig hebt om het autorijden onder de knie te krijgen, is het Eco-C pakket voor jou een goede keus. In 40 lessen zullen alle onderwerpen van het rijden de revue passeren en zul je voorbe-reid worden op je CBR praktijk exa-men.

Bij Eco Wheels Rij-instructie is 40 uur lessen ook echt 40 uur lessen. De begeleiding van en naar het CBR is daar-om al in de prijs inbegrepen. Ook zul je thuis opgehaald worden en daar zal ook je les weer eindigen.

Na het behalen van je rijbewijs wordt je uitgenodigd om deel te nemen aan een anti-slip training. Doordat je net je rijbewijs hebt gehaald, is de kans groot dat je onder gladde omstandigheden voor verrassingen komt te staan. Hier proberen we je Uiteraard zo goed mogelijk mee om te leren gaan. Natuurlijk zijn je familie en vrienden van harte welkom om deze dag mee te maken. Wanneer ze ook deel willen nemen aan de training, kunnen zij dit kenbaar maken bij ons. En wij proberen dit dan mogelijk te maken.

Eco-D 50 uur € 2295,-

Wanneer de instructeur na een intake-les meent dat jij meer dan een volledige lescylus nodig hebt om het auto-rijden onder de knie te krijgen, is het Eco-D pakket voor jou een goede keus. In 50 lessen zullen alle onder-werpen van het rijden de revue passe-ren en zul je voorbereid worden op je CBR praktijk examen.

Bij Eco Wheels Rij-instructie is 50 uur lessen ook echt 50 uur lessen. De be-geleiding van en naar het CBR is daar-om al in de prijs inbegrepen. Ook zul je thuis opgehaald worden en daar zal ook je les weer eindigen.

Na het behalen van je rijbewijs wordt je uitgenodigd om deel te nemen aan een anti-slip training. Doordat je net je rijbewijs hebt gehaald, is de kans groot dat je onder gladde omstandig-heden voor verrassingen komt te staan. Hier proberen we je Uiteraard zo goed mogelijk mee om te leren gaan. Natuurlijk zijn je familie en vrienden van harte welkom om deze dag mee te maken. Wanneer ze ook deel willen nemen aan de training, kunnen zij dit kenbaar maken bij ons. En wij proberen dit dan mogelijk te maken.

Budget pakketten

Alle Budget lespakketten bevatten:

  • CBR praktijk examen
  • Gratis anti-slip-training*
Budget-A 10 uur € 625,-
Budget-B 20 uur € 1025,-
Budget-C 30 uur € 1395,-

Anti-sliptraining vindt plaats na het behalen van het rijbewijs, hierdoor ontstaat een reëel verkeersbeeld.

Budget-A 10 uur € 625,-

Ben je opzoek naar een goede en betaalbare rijschool, of wil je overstappen van rijschool. Dan heeft EcoWheels Rij-Instructie de Budget pakket-ten voor jou. Na de Intake les krijg je een duidelijk en eerlijk advies van je Instructeur. Je kunt dit pakket dus zo uitbreiden zoals je zelf zou willen, uiteraard in overleg met je instructeur.

Bij Eco Wheels Rij-instructie is 10 uur lessen ook echt 10 uur lessen. De be-geleiding van en naar het CBR is daar-om al in de prijs inbegrepen. Ook zul je thuis opgehaald worden en daar zal ook je les weer eindigen.

Na het behalen van je rijbewijs wordt je uitgenodigd om deel te nemen aan een anti-slip training. Doordat je net je rijbewijs hebt gehaald, is de kans groot dat je onder gladde omstandigheden voor verrassingen komt te staan. Hier proberen we je Uiteraard zo goed mogelijk mee om te leren gaan. Natuurlijk zijn je familie en vrienden van harte welkom om deze dag mee te maken. Wanneer ze ook deel willen nemen aan de training, kunnen zij dit kenbaar maken bij ons. En wij proberen dit dan mogelijk te maken.

Budget-B 20 uur € 1025,-

Ben je opzoek naar een goede en be-taalbare rijschool, of wil je overstap-pen van rijschool. Dan heeft EcoW-heels Rij-Instructie de Budget pakket-ten voor jou. Na de Intake les krijg je een duidelijk en eerlijk advies van je Instructeur. Je kunt dit pakket dus zo uitbreiden zoals je zelf zou willen, uiteraard in overleg met je instructeur.

Bij Eco Wheels Rij-instructie is 20 uur lessen ook echt 20 uur lessen. De be-geleiding van en naar het CBR is daar-om al in de prijs inbegrepen. Ook zul je thuis opgehaald worden en daar zal ook je les weer eindigen.

Na het behalen van je rijbewijs wordt je uitgenodigd om deel te nemen aan een anti-slip training. Doordat je net je rijbewijs hebt gehaald, is de kans groot dat je onder gladde omstandig-heden voor verrassingen komt te staan. Hier proberen we je Uiteraard zo goed mogelijk mee om te leren gaan. Natuurlijk zijn je familie en vrienden van harte welkom om deze dag mee te maken. Wanneer ze ook deel willen nemen aan de training, kunnen zij dit kenbaar maken bij ons. En wij proberen dit dan mogelijk te maken.

Budget-C 30 uur € 1395,-

Ben je opzoek naar een goede en be-taalbare rijschool, of wil je overstappen van rijschool. Dan heeft EcoW-heels Rij-Instructie de Budget pakketten voor jou. Na de Intake les krijg je een duidelijk en eerlijk advies van je Instructeur. Je kunt dit pakket dus zo uitbreiden zoals je zelf zou willen, uiteraard in overleg met je instructeur.

Bij Eco Wheels Rij-instructie is 30 uur lessen ook echt 30 uur lessen. De be-geleiding van en naar het CBR is daar-om al in de prijs inbegrepen. Ook zul je thuis opgehaald worden en daar zal ook je les weer eindigen.

Na het behalen van je rijbewijs wordt je uitgenodigd om deel te nemen aan een anti-sliptraining. Doordat je net je rijbewijs hebt gehaald, is de kans groot dat je onder gladde omstandigheden voor verrassingen komt te staan. Hier proberen we je Uiteraard zo goed mogelijk mee om te leren gaan. Natuurlijk zijn je familie en vrienden van harte welkom om deze dag mee te maken. Wanneer ze ook deel willen nemen aan de training, kunnen zij dit kenbaar maken bij ons. En wij proberen dit dan mogelijk te maken.

+ Pakketten

Er kunnen altijd situaties ontstaan waardoor je niet klaar bent voor je examen binnen de uren van je pakket. In overleg met je instructeur kan dan worden bepaald om, voordat je op examen gaat, nog een aantal extra lessen in te kopen.

Om te voorkomen dat je losse uren hoeft te kopen, heeft Eco Wheels Rij-Instructie de pluspakketten ontwikkeld. Het ingekochte examen vanuit het lespakket, houdt je natuurlijk gewoon nog tegoed.

Ook zijn deze pakketten uitermate geschikt voor leerlingen die (recentelijk) bij een andere rijschool les gevolgd hebben. Je betaald im-mers alleen voor de extra lessen en koopt het examen daarnaast los bij ons in. We gaan er dan wel van uit dat je inmiddels je tussentijdse toets hebt gedaan en dat je al in het bezit bent van je theorie certificaat.

Echter, let wel op! Want bij het plus-pakket is de Anti-Slip cursus niet inbe-grepen.

Bent u gestopt met lessen, of wil je overstappen van rijschool, en geen Eco, Budget pakket afnemen, kunt u door middel van de + pakketten je eigen prijs redelijk in de hand houden. En in combinatie met een Her pakket ook redelijk voordelig op her examen. Ook zijn deze pakketten goed geschikt voor mensen die al lange tijd niet gereden hebben, en even willen opfrissen. Let wel op eventuele examenkosten komen er dan nog bij.

+ € 205,- (5 extra losse uren)
++ € 395,- (10 extra losse uren)
+++ € 585,- (15 extra losse uren)

Her-pakketten

Natuurlijk doen wij er bij Eco Wheels Rij-Instructie er alles aan om je zo goed mogelijk te begeleiden en klaar te stomen voor je rijexamen. Echter het is altijd mogelijk dat je je examen de eerste keer niet haalt.

Daarom heeft Eco Wheels Rij-Instructie speciaal voor haar leerlingen de herexamenpakketten ontwikkeld.

Omdat de instructeur altijd aanwezig is bij het rijexamen (tenzij de leerling expliciet heeft aangegeven dat hij/zij dit niet wil), heeft de instructeur een goed beeld van de punten waarop het mis is gegaan. Voordat we aan het herexamenpakket gaan beginnen zal de instructeur dan ook altijd ruim de tijd nemen om het vorige examen met je door te spreken en eventuele verbeterpunten aan te geven.

Omdat we er van uit zijn gegaan dat je al bij je eerste examen klaar was om te slagen, zal de nadruk bij de herexamen training liggen op het vertrouwd blijven met de auto en het verbeteren van de door de examinator aangegeven punten. Tevens ook voor mensen die bij een andere rijschool gereden hebben, en daar gezakt zijn. Deze kunnen natuurlijk ook gebruik maken van de her-pakketten.

Her-A € 320,- (3 lesuren + CBR praktijkexamen)
Her-B € 435,- (6 lesuren + CBR praktijkexamen)